تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ | 22:30 | نویسنده : مدیر

آزمون ارزشیابی آغازین دوره راهنمایی:

 

قابل توجه  دانش آموزان محترم:

این آزمون در روز دوشنبه مورخه۱۷/۷/۹۱و سه شنبه ۱۸/۷/۹۱  راس ساعت۱۵ عصر 

 

 در دو درس (ریاضی و علوم تجربی) و به منظور ارزشیابی و تصمیم گیری بهتر جهت

 برنامه ریزی و کیفیت بخشی و بازخورد های سازنده و مفید آن  بعمل خواهد آمد.